បោះពុម្ព

ស្រុកបរសេដ្ឋ

     ស្រុកបរសេដ្ឋ ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្ត និងមានចង្ងាយ ២គម ពីទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺ, សាលាស្រុកបរសេដ្ឋមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបឹងស្តុក   ឃុំបរសេដ្ឋ ។ ស្រុកបរសេដ្ឋមានផ្ទៃដីសរុប ២៨៣៧១ហត ដោយ បែងចែកជា៥៣២០ហត សម្រាប់ដីព្រៃឈើ, ១៨៦៦៥ហត ជាដីបង្កបង្កើនផល, និង ៤៣៨៦ហត ជាដីសម្រាប់សាងសង់ ។

ព្រំប្រទល់ ៖

- ខាងជើងទល់នឹងស្រុកគងពិសី និងស្រុកសំរោងទង នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ

- ខាងត្បូងទល់នឹងស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

- ខាងកើតទល់នឹងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ

- ខាងលិចទល់នឹងស្រុកភ្នំស្រួច នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផែនទីស្រុកបរសេដ្ឋ  រដ្ឋបាល៖

     រដ្ឋាបាលស្រុកបរសេដ្ឋបែងចែកជា ១៥ឃុំ មាន ២១៨ភូមិ និងមានប្រជាជនសរុបចំនូន ២៧៣៩១គ្រួសារ ស្មើរនឹង ១៣៥៦១២នាក់ ក្នុងនោះមាន ៧០៤៨៤នាក់ជាស្រ្តី  ដង់ស៊ីតេប្រជាជន ៤៧៨នាក់/គម២      

ល.រ

ស្រុក/ឃុំ

ភូមិ

          
          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល.រ

ស្រុក/ឃុំ

ភូមិ

 

បរសេដ្ឋ

 

       

 01

01

បរសេដ្ឋ

ព្រៃឈើទាល

 01

09

ពោធិម្រាល

អង្គដែកកណ្ដាល

02

 

 

ព្រៃគោកត្រប់

02

 

 

ចំបក់រុនខាងត្បូង

03

 

 

ព្រៃឃ្លៃ

03

 

 

ស្រែខ្ញែ

04

 

 

ត្រញំងឈូក

04

 

 

ចំបករុនខាងជើង

05

 

 

បឹងសង្កែរ

05

 

 

ម្រាលធំ

06

 

 

បឹងធ្នង់

06

 

 

ម្រាលត្នោតខាងជើង

07

 

 

ស្រែត្រោក

07

 

 

ម្រាលត្នោតខាងត្បូង

08

 

 

ត្មាតលេង

08

 

 

អូចារ្យ

09

 

 

សំព័រ

09

 

 

ពោធិ

10

 

 

ចំការទួល

10

 

 

សាឡាំ

11

 

 

ព្រៃរំដួលកើត

11

 

 

ត្រញំងខ្នា

12

 

 

ព្រៃរំដួលត្បូង

12

 

 

រំដោះថ្មី

13

 

 

បឹងស្ដុក

13

 

 

ចំរើនផល

14

 

 

ព្រៃរំដួលលិច

14

 

 

តាដែងថ្មី

15

 

 

ព្រៃរំដួលជើង

15

 

 

តានួន

16

 

 

ទួលខ្ជាយ

16

 

 

តាដែងចាស់

17

 

 

ខ្ពបវែង

17

 

 

ព្រៃត្បែង

18

 

 

កន្លង់

18

 

 

ព្រៃឃ្លេ

19

 

 

ចាស់

 01

10

ស្វាយចចិប

ស្ដុក

20

 

 

ត្រញំងផុង

02

 

 

ពពូល

21

 

 

ក្រុមហ៊ុន

03

 

 

ចចឹប

22

 

 

តាប្រាជ្ញ

04

 

 

អន្លងលាក់

 01

02

កាត់ភ្លុក

ក្រោលក្រសាំង

05

 

 

ឬស្សីឃុល

02

 

 

រកាកោង

06

 

 

អណ្ដូងល្វា

03

 

 

ព្រៃសំព័រ

07

 

 

ចារ

04

 

 

ថ្លុកបី

08

 

 

ត្រញំងខ្ទុំ

05

 

 

វាលណូង

09

 

 

ត្រញំងធ្លក

06

 

 

យោលទោង

10

 

 

ខ្នាចកន្ទួត

07

 

 

រកាធំ

11

 

 

ជ្រៃ

08

 

 

ភ្នំកូប

12

 

 

ពង្រ

09

 

 

ចំបក់

13

 

 

ត្រយឹងទេ

10

 

 

អូរ

14

 

 

សង្កែលាក់

11

 

 

ត្រញំងពើក

15

 

 

ចេក

01

03

និទាន

ដីក្រហម

 01

11

ទួលអំពិល

ត្រញំងខ្យង

02

 

 

ត្រញំងទូក

02

 

 

ផាន

03

 

 

ត្រាំកង់

03

 

 

អង្គក្ដី

04

 

 

ហង្ស

04

 

 

ត្រញំងជំរៅ

05

 

 

ត្រញំងស្ដៅ

05

 

 

ព្រៃពាយ

06

 

 

ត្រញំងឈូក

06

 

 

អង្គរងាង

07

 

 

នរាយណ៍

07

 

 

សង្គ្រាមបូ

08

 

 

ត្រញំងខ្យង

08

 

 

តាម៉ឺន

09

 

 

ត្រញំងខ្នារ

09

 

 

មីលាវ

10

 

 

ត្រញំងសាលា

10

 

 

រកាពក

11

 

 

ពោធិត្បែង

11

 

 

កែស្រែង

12

 

 

ក្រសាំងតាគង់

12

 

 

ដំណាក់ត្រាច

13

 

 

ត្រញំងអណ្ដូង

13

 

 

ព្រៃខ្លា

14

 

 

ត្រញំងរំដេញ

14

 

 

ត្រញំងទន្លាប់

15

 

 

សេរីអណ្ដែត

15

 

 

ព្រៃស្រឡែង

 01

04

ភក្ដី

គោគកណ្ដាល

 01

12

ទួលសាលា

ទួលសាលា

02

 

 

សហគមន៍ខាងកើត

02

 

 

តាតូវ

03

 

 

សហគមន៍ខាងលិច

03

 

 

វាល

04

 

 

ច្រកព្រាល

04

 

 

ខ្លាជល់

05

 

 

ព្រៃរំដែល

05

 

 

ត្រញំងកក់

06

 

 

ព្រៃខ្លា

06

 

 

កោះឈើទាល

07

 

 

ឈូករ័ត្ន

07

 

 

ស្រែឃ្លេ

08

 

 

តារក

08

 

 

ធ្លក

09

 

 

អូតាពូង

09

 

 

ដូនពេញ

 01

05

ភារីមានជ័យ

ព្រះម្លប់

10

 

 

អូរ

02

 

 

ថ្មី

11

 

 

ស្វាយរំពារ

03

 

 

ព្រៃកណ្ដាន់

12

 

 

ត្នោត

04

 

 

ដាស់ស្គរ

13

 

 

ចង្រៀក

05

 

 

ព្រៃងោង

14

 

 

តាអាំ

06

 

 

ពីវី

15

 

 

ព្រីង

07

 

 

សាធម្ម

16

 

 

ព្រៃរងាង

08

 

 

ត្រញំងថ្លុង

17

 

 

រំលឹក

09

 

 

ព្រៃរោង

 01

13

កក់

ឬស្សីវាល

10

 

 

សាសោមអក

02

 

 

ត្រញំងឈួក

11

 

 

សំរោងពងទឹក

03

 

 

ត្រញំងក្រសាំង

12

 

 

សាច់ត្រី

04

 

 

ខ្នា

13

 

 

ទឹកថ្លា

05

 

 

ព្រេច

 01

06

ផុង

ត្រញំងវែង

06

 

 

ត្រញំងទាប

02

 

 

ត្រញំងលៀប

07

 

 

ព្រៃឈ្នួល

03

 

 

ឈូកគៀប

08

 

 

ត្រញំងព្រីង

04

 

 

ព្រៃម្នោ

09

 

 

ក្បាលថ្នល់

05

 

 

កន្លង់ជុំ

10

 

 

ផ្ចិក

06

 

 

សំបូរមាស

11

 

 

ជើងភ្នំ

07

 

 

ស្រែរលួស

12

 

 

ក្រាំត្រោក

08

 

 

ទួល

13

 

 

ទ័ពម្រាក់

09

 

 

ថ្មី

14

 

 

តារាជ

10

 

 

ត្រញំងទឹកជ្រៅ

 01

14

ស្វាយរំពា

ត្រាំសរសរ

11

 

 

ទួលភ្ងាស

02

 

 

ក្បៀ

12

 

 

បឹងតាមុំ

03

 

 

ផ្សារស្លាបលែង

13

 

 

ដំបូកខ្ពស់

04

 

 

អូព្រាល

 01

07

ពោធិអង្គ្រង

ត្រញំងប្រិ៍យ

05

 

 

ព្រៃដុប

02

 

 

សង្គមមានជ័យ

06

 

 

ស្លែង

03

 

 

ត្រញំងឈូក

07

 

 

ត្រញំងស្យា

04

 

 

កណ្ដាល

08

 

 

ស្រែព្រីង

05

 

 

ពោធិ

09

 

 

ធ្លក

06

 

 

ពោធិកណ្ដាល

10

 

 

ស្លាបលែង

07

 

 

ព្រៃអិដ្ឋ

11

 

 

គ្រឿល

08

 

 

ច្រនាងចាស់

12

 

 

ទួល

09

 

 

ច្រនាងថ្មី

13

 

 

ខ្នារតានង់

10

 

 

ព្រៃខ្លា

14

 

 

កណ្ដៀង

11

 

 

ត្រញំងកក់

 01

15

ព្រះខែ

ត្នោត ១ ដើម

12

 

 

សេរីជួបជុំ

02

 

 

ព្រៃបាក្រុង

13

 

 

ត្រកួន

03

 

 

បឹង

14

 

 

ត្រញំងត្រគៀត

04

 

 

ត្រញំងវែង

15

 

 

ក្រញ៉ូង

05

 

 

ខ្នងភូមិ

16

 

 

សេរីភ័ត

06

 

 

ថ្នល់ដាច់

17

 

 

ព្រៃស្រូល

07

 

 

ថ្នល់

18

 

 

នរាយណ៍

08

 

 

ឃ្លោក

19

 

 

ព្រៃតាភេម

09

 

 

ត្រញំងប្រីយ៍

 01

08

ពោធិចំរើន

ត្រញំងត្រយឹង

                                                        

02

 

 

ស្រែគុយ

03

 

 

សក្ការៈ

04

 

 

ភ្នំតូច

05

 

 

ព្រៃត្បែង

06

 

 

ឃ្លៃថ្មី

07

 

 

ព្រៃខ្លុង

08

 

 

ត្រញំងសំរោង

09

 

 

អង្គតាអាំ

10

 

 

ខ្ពបរុន

11

 

 

ត្រញំងទន្ទឹម

12

 

 

លាំងជៃថ្មី

13

 

 

ឃ្លៃចាស់

14

 

 

លាំងជៃចាស់

Share on Facebook