បោះពុម្ព

រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិតេទឹកពុះ

និពន្ធ​ដោយ Malivan. Posted in រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ

តេទឹកពុះជារម្យណីយដ្ឋានធម្មជាតិ ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ មានចម្ងាយប្រហែល៦៥គ.ម ពីទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

Share on Facebook