បោះពុម្ព

បក្សីចេះស្ទួចត្រី

ជប៉ុន៖ ការនេសាទ ឬទៅចាប់ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ និងនុយផ្សេៗ យើងធ្លាប់ឃើញមាន​តែមនុស្ស ប៉ុន្ដែនៅប្រទេសជប៉ុន ឯណ្ណោះវិញ គឺម្លែកខំា្លងណាស់ នៅពេលដែលវីដូអូមួយ​បានបង្ហាញពីបក្សីមួយប្រភេទ ដែលចេះប្រើនុយបញ្ចោត ដើម្បីចាប់ត្រីធ្វើជាអាហារ។

បក្សីមួយប្រភេទ ដែលគឺស្គាល់ឈ្មោះថា Green Heron ជាបក្សីដ៏ឆ្លាតបំផុត ខណះដែលបក្សី​នេះ បានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួន ពោលគឺវាប្រើពេលត្រឹមតែ ៣នាទីប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ប្រើនុយម៉្យាង ទៅនេសាទត្រី​ នៅតាមដងស្ទឹងមួយនៃប្រទេសជប៉ុន។

គួររំលឹកផងដែរថា ព្រឹត្ដិការណ៍នេះបានកើតឡើង ក្នុងតំបន់ Kanzi ប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុន។ នេះជា វីដេក្លីបដែលបង្ហាញពីបក្សី Green Heron នេសាទត្រី សូមចុចមើលវីដេអូរខាងក្រោម៖