បោះពុម្ព

ញ៉ាក់សាច់! ជាមួយក្រុមសម្តែងឥណ្ឌា

ក្រុមសម្តែងរបស់ឥណ្ឌាមួយក្រុម បានបង្ហាញឈុតឆាក ដ៏គួរអោយព្រឺព្រួចក្រៃលែង ។ សូមលោកអ្នកចូលទស្សនានូវវីដេអូ ខាងក្រោមថាតើការ​សម្តែងបែបនេះ​ វាគួរអោយញ៉ាក់សាច់ទេ?

បញ្ជាក់៖ ហាមមើលសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ និងហាមធ្វើតម្រាប់តាម!!!