បោះពុម្ព

ខឹងពស់ខាំ ខាំពស់វិញ

កសិករជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់ ដែលត្រូវបានពស់ចឹក បានធ្វើការសងសឹកវាវិញ​ដោយយក​ធ្មេញទៅខាំវារហូតដល់ ងាប់។​

Mohamed Salmo Miya កំពុងតែនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ នៅជិតភូមិដែលគាត់រស់នៅ នៅពេល​ដែលគាត់បានជួបនឹង ពស់ពិសដ៏សាហាវមួយ។

ប៉ូលីសបាននិយាយថា កសិករម្នាក់ រស់នៅក្នុងភូមិ Bardanga បានសំលាប់​ពស់ដែល​មានពិស​សាហាវមួយ ដោយប្រើធ្មេញ របស់គាត់។ ពស់នេះវាបានចឹកគាត់នៅពេលដែលគាត់ កំពុងធ្វើស្រែររបស់គាត់ កាលពីល្ងាចថ្ងៃ អង្គារ​មួយ បន្ទាប់មកដោយសារតែខឹងពេក គាត់បានដេញចាប់ពស់នេះ និងបានសំលាប់វា។ Miya ត្រូវបានព្យាបាល ដោយ គ្លីនិកមួយ និងមានសភាពធូរស្រាលវិញហើយ។

គាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីវាបានចឹកខ្ញុំ រួចខ្ញុំក៏បានដេញតាមវា ចាប់វា​និង​បានខាំវារហូតដល់ងាប់។  ខ្ញុំអាចសំលាប់វាដោយប្រើដំបងបាន ប៉ុន្តែដោយ​សារតែ​ខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេក ហើយចង់សងសឹក ក៏ប្រើធ្មេញខាំវាទៅ។

ប្រទេសនេប៉ាលជាប្រទេសមួយ ដែលសំបូរទៅដោយសត្វពស់ជាច្រើនប្រភេទ ដែលសុទ្ធសឹងជាពស់មានពិស ខ្លាំង។

ហាហា សូមកុំធ្វើដូចគាត់ណា បើត្រូវពស់ចឹក ត្រូវប្រញាប់ទៅពេទ្យ កុំនៅសងសឹង... បំណងល្អបីកំពង់ស្ពឺ!Laughing