បោះពុម្ព

មើមរុក្ខជាតិដែលមានរូបរាងដុចមនុស្ស

នៅលើពិភពលោកនេះ មិនមានអ្វីដែលថាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេ  ប្រការចម្លែកៗទាំងនោះជួនកាល  ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិ   តែវាក៏អាចត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយដៃ​មនុស្ស​ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា បណ្ដាមើមស្ពៃដែលមិនត្រឹមតែមានជើង ដៃ និងមានរូបរាងដូចមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ​វាថែមទាំងមាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​ឥរិយាបថ​​មួយចំនួន​របស់​មនុស្ស​ផងដែរ។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

(ប្រភព ៖ k14)