បោះពុម្ព

ស្រឡាំងកាំង ជាមួយការចាក់សាក់ បែប 3D

រូបភាព ៖​ បែកភ្នែក ជាមួយការចាក់សាក់ជារូបភាព បែប 3D ស្របពេលដែលរូបភាពទាំងនេះគឺជាបណ្តារូបភាពប្លែកៗ​ ត្រជាក់ភ្នែក ចម្លែកចិត្ត ពីទំព័រសារព័ត៌មានរូបភាព sillylikes ដែលជាទំព័រសារព័ត៌មានមួយប្រមូលផ្តុំ ទៅដោយប្រភពរូបភាពដ៏ច្រើនលើសលប់។

(ប្រភពពីៈ CamNews)