បោះពុម្ព

គំនូរពិសេស មានភាពជាក់ស្ដែង ដូចទៅនឹងរូបថតពិតៗ

លោក Tom Martin អាយុ ២៦ឆ្នាំ មកពី Yorkshire ប្រទេស អង់គ្លេស បានបង្កើតជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលគួរអោយសរសើរ នោះគឺផ្ទាំងគំនូរពិសេសរបស់គាត់ ដោយសារតែវាមានភាពជាក់ស្ដែង ដូចទៅនឹងរូបថតពិតៗ។

ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនេះ រួមមាន រូបគំនូរផ្លែឈើ សូកូឡា និងស្ករគ្រាប់ជាដើម ទាំងអស់នេះ ហាក់ដូចជារបស់ពិតៗ មួយរយភាគរយ។​ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីជាការទាក់ទាញ គេបានអញ្ជើញនារី
សិចស៊ីម្នាក់មកថតរូបជាមួយនឹងផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះ។

សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា!

(ប្រភពពីៈ CamNews)