បោះពុម្ព

រូបភាពគូរដោយខ្មៅដៃ ស្អាតដូចថតដោយកាមេរ៉ា

ប្រសិនបើ គេមើលរូបភាពដែលបានគូរដោយខ្មៅដៃរបស់ Rajacenna នេះ ប្រហែលជា​គេមិនគិតថាវាត្រូវបានគូរដោយស្រ្តីអាយុ១៨ឆ្នាំម្នាក់នោះទេ។

Rajacenna កើតឆ្នាំ 1993 ជនជាតិហូឡង់ ជាស្ត្រីវ័យក្មេងមា្នក់មានទេពកោសលក្នុងវិស័យសិល្បះ។

សូមមើលរូបរបស់នាងដូចខាងក្រោម៖

(ប្រភពពី៖ CAMNEWS)