បោះពុម្ព

សំលាញ់ តើឯងរៀនខាងអីដែរ?

នែ !​អញ​ឃើញ​បងប្រុស​ទី១  ឯង​រៀន​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច   ចំណែក​បងប្រុស​ទី២ ឯង​រៀន​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ​ចុះ​ចំណែក​រូប​ឯង​ជា​ប្អូន ហេតុ​អ្វី​មិន​យក​គំរូ​តាម​បង​ឯង​ទាំង​ ២នាក់ ឯង​បែរជា​ទៅ​រៀន​ខាង​ច្បាប់​វិញ?

 

អូ! សម្លាញ់​ឯង​ពិតជា​ឥត​ដឹង​ខ្យល់​អី​មែន ! ប្រសិនបើ​អញ​មិន​រៀន​ខាង​ច្បាប់​ទេ តើ​ថ្ងៃក្រោយ​បាន​អ្នក​ណា ជួយ​សង្គ្រោះ​បងៗ​អញ ទាំង​២​នាក់​នោះ?

ដោយ៖ វណ្ណៈ
ប្រភព៖ khmerjoke