បោះពុម្ព

ស្នេហា គឺជាអ្វី?

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ប្រលង​មួយ ដែល​មាន​បេក្ខជន​មក​ពី​ស្ថាប័ន ផ្សេងៗ​គ្នា​ចូលរួម ពេល​នោះ​លោកគ្រូ​ក៏​ចាប់ផ្តើម​លើក​ជា​សំនួរ៖ តើ​ល​ទ្ឋ​ផល​នៃ​សេចក្តី​ស្នេហា​ជា​អ្វី?
បេក្ខជន​ទី ១ ជា​វេ​ជ្ផ​បណ្ឌិត ឆ្លើយ៖ បាទ! ល​ទ្ឋ​ផល​គឺ​បុត្រា និង​បុត្រី!


បេក្ខជន ទី ២ ជា​កវី​និ​ព​ន្ឋ ឆ្លើយ៖ បាទ ! ល​ទ្ឋ​ផល​ គឺ​សេចក្តី ​ឈឺចាប់ ​ខ្លោចផ្សា
បេក្ខជន ទី ៣ ជា​អ្នក​សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឆ្លើយ៖ បាទ! ល​ទ្ឋ​ផល​គឺ​ទឹក​អាស៊ី​ដ។
លោកគ្រូ៖ !!!???

ដោយ៖ វណ្ណៈ
ប្រភព៖ khmerjoke