បោះពុម្ព

តើមនុស្ស និង មាន់ ខុសគ្នាត្រង់ណា?

អ្នកគ្រូ​ជិ​វ​វិទ្យា ពន្យល់​សិស្ស​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា រវាង​មនុស្ស និង​ សត្វ
អ្នកគ្រូ៖ មនុស្ស​មាន​សុ​ភាវ​គតិ សត្វ​អត់​មាន​សុ​ភាវ​គតិ​ទេ ....​!

 

ច្រូច​ជា​សិស្ស​ខិល វា​ក៏​សួរ​ទៅ​កាន់​អ្នកគ្រូ
ច្រូច៖
ចុះ​មាន់ និង​​ មនុស្ស​ខុស​គ្នា​ត្រង់​ណា?
អ្នកគ្រូ៖ ​គិត​ពុំ​ទាន់ ក៏​សួរ​ទៅ​សិស្ស​វិញ មើល! ប្អូន​ណា​ដឹង តើ​មាន់ និង​មនុស្ស​ខុស​គ្នា​ត្រង់​ណា?
ដា​នី៖ មនុស្ស​កើត​ឆ្នាំ​មាន់ តែ​មាន់​អត់​កើត​ឆ្នាំ​មនុស្ស​ទេ!​
ភ​ក្រ័៖ មនុស្ស​ក្អកមាន់ តែ​មាន់​អត់​ក្អក​មនុស្ស​ទេ ។​
រិ​ទ្ឋិ៖ មនុស្ស​ខ្វាក់មាន់ តែ​មាន់ អត់​ខ្វាក់​មនុស្ស ។​
ចុង​ក្រោយ​ ច្រូចលើកដៃ​ឆ្លើយ​បន្ថែម៖ ​"ជំរាប​ប្រសា​ស​ន៏​អ្នកគ្រូ៖ មនុស្ស​ហុត​ពងមាន់ តែ​មាន់​អត់​ហុត​ពង​មនុស្ស​ទេ!"នៅ​ពេល​នោះ សិស្ស​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​សើច​គិល!
អ្នកគ្រូ៖!!!

ដោយ៖ វណ្ណៈ
ប្រភព៖ khmerjoke