អត្ថបទ

បោះពុម្ព

 

សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែន

កម្ពុជា-វៀតណាម

******

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

មាតិការ

 1. បទ​អន្ដរាគមន៍​របស់​ឯកឧត្ដម​ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រី ទទួលបន្ទុក​​​ទីស្ដីការ​​​​គណៈ​​រដ្ឋ​មន្ដ្រី ​ស្ដីពី​បញ្ហា​សន្ធិ​សញ្ញា​បំពេញ​ បន្ថែម​ទៅលើ​​​សន្ធិសញ្ញា​​​កំណត់​ ព្រំដែន ឆ្នាំ ១៩៨៥ និងជុំវិញ បញ្ហា​ព្រំដែន​ ទឹករវាងកម្ពុជា-វៀតណាម
 2. ការកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជា និង កូសាំងស៊ីន (ស្របតាមកំណត់សញ្ញាលេខ ៨៦៧-API ចុះថ្ងៃទី ៣១.១.៣៩)
 3. កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីតំបន់ទឹកប្រវត្ដិសាស្ដ្រ នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និង របស់ សាធារណៈ​រដ្ឋ ប្រជា​មានិត​សង្គម​និយម​វៀតណាម ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨២
 4. កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីលក្ខន្ដិកៈ ព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសង្គម និយម វៀតណាម ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៣
 5. សន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីគោលការណ៍ ដើម្បីដំណោះស្រាយព្រំដែន រវាងសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតកម្ពុជា និង សាធា​រណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម ចុះថ្ងៃទី២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៣
 6. សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋ រវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយម- វៀតណាម ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៥
 7. ស្ថិតិផែនទីស្ដីពីមាត្រដ្ឋាន ១.១០០.០០០ “ឯកសារភ្ជាប់ទី១” ចំនួន ២៦ផ្ទាំង ដែលភាគី ទាំងពីរបាន ស្រុះ​ស្រួល ប្រើប្រាស់ ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ និងចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥ 
 8. ស្ថិតិផែនទីមាត្រដ្ឋាន ១.៥០.០០០ “ឯកសារភ្ជាប់ទី២” ចំនួន ៤០ផ្ទាំងដែលភាគី​ទាំងពីរ ​បាន​ស្រុះ​ស្រួល​ ប្រើប្រាស់ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ចុះ​ហត្ថ​លេខា​​បញ្ជាក់ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៥ 
 9. ព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ នៃ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​ កម្ពុជា ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម ផាំ វ៉ាន់ដុង ចុះថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩
 10. សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជា មានិ​តសង្គម​និយម​វៀតណាម ទៅ​លើ​សន្ធិ​សញ្ញា​​កំណត់​ព្រំដែន​រដ្ឋ ឆ្នាំ ១៩៨៥ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៨៥
 11. ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១០៥/០៣៩ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥ ដែលប្រកាស អោយ​ប្រើ​ ច្បាប់ ស្ដីពីការ​អនុម័ត​យល់​ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​សាធារណៈ រដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម ទៅលើ​សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ ១៩៨៥
Share on Facebook